تاتو صورت در کنار ابرو، شامل تاتو خط چشم میشود. تاتوکار یا آرایشگر شما خطی نازک در جلوی پلک، یعنی خط رشدگاه مژه ترسیم میکند.

برای انجام تاتو خط چشم مدل خاصی وجود ندارد و افراد با توجه به سلیقه های فردی خود اندازه و شکل تاتوی خود را انتخاب میکنند.

اما ما راهنمایی هم برای شما در نظر گرفتیم تا زیباییتان، زیباتر جلوه کند.

توجه کنید که به دلیل مسائل بهداشتی و ایمنی بدن، تاتو خط چشم به خانوم های باردار، دختران زیر ۱۸ سال، افرادی که دچار بیماری پوستی بخصوص چشمی و همچنین کسانی که به طور متداول در معرض پرتوهای x هستند، توصیه نمیشود.

تاتو خط چشم، مناسب چشمان درشت

همانطور که گفتیم در خدمات تاتو صورت سلیقه فردی شما مهم است؛ اما تاتو خط چشم مناسب چشم درشت شما، تاتوی پهن است.

یک پوئن خوب برای کسانی که چشمانتان درشت است، این است که اگر خط چشم خود را از نظر پهنا و اندازه کمی نازک تر انتخاب کنید، چشمانتان کوچک تر و گرد تر به چشم آید.

تاتو کردن خط چشم، مناسب چشمان ریز

کسانی که چشمان ریز دارند، بهتر است هنگام تاتو حرفه ای صورت، بغیر از خط چشم بالای چشمشان، پلک پایین چشمشان را نیز تاتو کنند.

این باعث میود که چشمانشان روشن تر به نظر آید و درشت تر جلوه کند.

تاتو خط چشم، مناسب چشمان با فاصله از هم

در تاتو چشم شما، تنها راه برای اینکه فاصله بین چشمانتان را کمتر نشان دهید، باید از خط چشم گوشه دار استفاده کنید و خط چشم، از قسمت داخلی چشم (بین چشم و بینی) خارج شود.

این روش باعث میشود که تاتو، مقداری از فاصله چشمانتان را بپوشاند.

تاتو صورت خط چشم، مناسب چشمان نزدیک به هم

افرادی که چشمان نزدیک به هم دارند باید تاتو خط چشم خود را، از ناحیه وسط مژه یا بیشتر شروع کنند که در اینجا فاصله بین چشمانتان را بیشتر نمایش میدهد.