فرمول های ترکیبی رنگ موی ۲۰۲۰

رنگ موها به صورت شیمیایی و گیاهی موجود می باشند که رنگ موهای شیمیایی تنوع زیادی دارند 

و جذابیت بیشتری را به رنگ موها می بخشند از این رو اغلب خانم ها از رنگ موهای شیمیایی برای رنگ کردن موهای خود استفاده می کنند.

 رنگ موهای سال ۲۰۲۰ متنوع هستند و از ترکیب چند رنگ مو با یکدیگر ایجاد می شوند 

و اگر شما در زمینه رنگ کردن موها مهارت دارید می توانید رنگ موهای ذکر شده را با یکدیگر ترکیب نمایید 

و رنگ موی مورد نظر خود را بسازید و از آن برای رنگ کردن موهایتان استفاده نمایید.

 

۱. فرمول ترکیبی رنگ موی زیتونی
رنگ موی M8 زیتونی : ۱۰ سانت یا ۱/۴ تیوپ
اکسیدان شماره ۱ : ۳۰ الی ۵۰ سی سی
پایه ۸ دکلره

 

۲. فرمول ترکیبی رنگ موی طلایی
رنگ موی G9 طلایی : ۱/۴ تیوپ
اکسیدان شماره یک : ۳۰ الی ۵۰ سی سی
پایه ۹ دکلره

 

۳. رنگ موی صورتی

  • رنگ مو بلوند دودی روشن شماره ۸.۱ : به اندازه ۱۰ سانت
  • واریاسیون دودی ۰.۱۱ : به اندازه ۱۰ سانت
  • رنگ مو قهوه ای قرمز متوسط شماره ۴.۶۶ : به اندازه ۳ سانت
  • اکسیدان نمره ۱ : به اندازه ۳۰ سی سی
 

۴. فرمول ترکیبی رنگ موی قرمز
رنگ موی بلوند قرمز تیره شماره ۶.۶۶ : به اندازه ۱۰ سانت
واریاسیون قرمز : ۲ سانت
اکسیدان نمره یک : ۳۰ سی سی