۱- صورت بیضی (تخم مرغی)
مشخصات  این فرم صورت در تقسیم افقی از سه قسمت مساوی تشکیل شده و همین طور هر قسمت یک سوّم کل چهره میباشد.


پیشانی از چانه کمی پهنتر است. خط گونه با انحناء که به فک وصل میشود با شیب کمی فک نیز به چانه وصل میشود به این فرم صورت اصطلاحاً تخم مرغی نیز گفته میشود.

 ۲- صورت مربعی (زاویه دار)
مربع یک شکل هندسی زاویه دار است، صورت مربع دارای فک و پیشانی پهن و زاویهدار میباشد و معمولاً توپر و چاق است و دارای گونه های صاف و وسیع است.


۳- صورت مستطیل (کشیده)
این صورت نیز از نوع زاویه دار میباشد، سه بخش صورت بلندتر ازحد معمول بوده (نسبت به حالت بیضی) و یا ممکن است قسمت چانه یا پیشانی بلندتر از حد باشد.


در این نوع صورت گونه ها معمولاً صاف و فرو رفته است.


۴- صورت مثلث واژگون (الماسی یا قلبی)
در این مدل پیشانی پهن و قسمت چانه باریک است و گونه ها معمولاً برجسته میباشد. سه قسمت افقی چهره متفاوت است، قسمت پیشانی و بینی مساوی و قسمت چانه بلندتر از دو قسمت قلبی میباشد.
*  ۵- صورت دایرهای (گرد)
در این نوع صورت چهره بدون زاویه بوده و معمولاً چاق و مسطح است پیشانی، گونههاو چانه با هم یک دایره را تشکیل میدهند. یعنی طول و عرض صورت با هم مساوی است.


 ۶- صورت مثلث (گلابی)
در این فرم پیشانی باریک و فک پهن و زاویه دار است.


 ۷- صورت لوزی
این فرم صورت پیشانی و چانه باریک بوده و استخوانهای گونه پهن است و صورت در قسمت گونه پهن و عریض است و (صورت در قسمت گونه پهنترین بخش را شامل میشود.)


شنیون مناسب هر مدل صورت
۱- صورتهای بیضی همه مدل شینیون برایشان مناسب است.


۲- برای صورتهای کشیده یا مستطیلی موها یا پروتز را پایین سر نزدیک گردن قرار میدهیم.


و از شینیون های با پروتز بالای سر و تاج سر و به صورت کله قندی خودداری میکنیم. همچنین اطراف سر را باید پرپشت تر نگاه داشت و از مدلهای چتری روی پیشانی استفاده کنیم.

۳ برای مدل مربع نیز مثل مدل گرد عمل میکنیم، اگر شینیون باز و موها بلند و روی شقیقه ها و اطراف صورت و آرواره ها قرار بگیرد بهتر است و یا از پروتز و برجسته سازی در بالای سر و تاج سر نیز استفاده کنیم مناسب است.


۴- در صورت قلبی یا الماسی با باز کردن فرق موها را میتوان به صورت دالبرروی شقیقه ها ریخته و اطراف چانه را نیز با فرم دادن موها پرتر نمود (بهتر است فرق از وسط نباشد)، برای این مدل چتری خیلی صاف و حجیم مناسب است.


(چتری های که اندکی روی ابروها را بگیرد) این کار باعث زیباتر نشان دادن پیشانی و متعادل شدن فک می گردد.
به موها می توانیم کمی موج بدهیم تا فرم صورت زیباتر دیده شود. فرق کج و بردن مقداری از موها به کنار گوش نیز استایل زیبایی را به وجود می آورد

همچنین میتوانیم پروتز را به صورت موجی و حجیم پایین سر ببندیم تا در ناحیۀ مرکز گردن حجم ایجاد کرده و از باریکی چانه بکاهیم.


۵- برای صورت گرد باید موها را طوری آرایش کنیم که صورت تا حد ممکن کشیده تر دیده شود

و بنابراین از پروتزها و بوشهایی در تاج سر استفاده می کنیم.

مقداری از موها را در اطراف گوشها و گونه ها طوری قرار میدهیم که گوشها نمایان باشند و چتری را نیز به یک طرف سر شکل می دهیم و از آنجایی که صورتهای گرد برجستگی دارند بهتر است مراقب باشیم با شینیون از اطراف برجسته تر نشوند.

معمولاً استایل شینیون نیمه بالا و نیمه پایین در کمک به متعادل سازی این گردی می کند.


۶- در صورتهای مثل، شینیون های باز که اطراف صورت پر و حجیم دیده می شود و تا اندازهای پیشانی را با حالت دالبر بپوشاند مناسب این فرم است.


۷- بیشترین مناسب صورت لوزی در جهت کم کردن پهنای صورت در اطراف گونه ها و افزایش مو در اطراف فکها و جمع کردن موها در اطراف سر و خط استخوان گونه ها میباشد.